U toku je nastavak radova na rekonstukciji banjalučke pješačke zone

20 Mar 2020

gradip

„ Centar grada, nastavljajući gradnju u stilu arhitekture iz vremena banovine, dobija novi pečat i izgled „
-Izabrani izvođač radova na rekonstrukciji popularnog parkića (II faza) i pješačke zone od Ulice bana dr Todora Lazarevića prema Narodnom pozorištu RS je naše građevinsko preduzeće „Gradip“ a.d.

 

Ostale novosti

gradip

GP GRADIP AD

ADRESA
Banja Luka
Srpska ulica 103, 78000 Banja Luka
Prnjavor
Svetog Save 28, 78430 Prnjavor

TELEFON
+387 51 660 910
+387 51 660 940
FAX
+387 51 660 722
EMAIL
gradip@gradip.com
gradip